REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 25 maj 2015 10:41

XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle

XXIV Turniej Wiedzy o JaśleW dniu 12 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbył się XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła.


Głównym organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.
Honorowy Patronat nad Turniejem objęli: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz oraz Prezes Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle Ryszard Rozwadowski. Obsługę medialną pełnił Serwis Informacyjny Urzędu Miasta w Jaśle.

min2


W Turnieju ogółem uczestniczyło 19 trzyosobowych drużyn reprezentujących 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 1 szkołę ponadgimnazjalną. W tegorocznej edycji uczestnicy turniejowych zmagań musieli się zmierzyć z pisemnym testem pytań opracowanych przez Roberta Nowińskiego, historyka Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Tematyka testów obejmowała materiały z pozycji książkowych wydanych przez Stowarzyszenie w 2014 i 2015 roku, opracowanych przez W. Hapa pt. „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną”, F. Jałosińską pt. „Kalendarium 9 lat rozbudowy Jasła od 1961 do 1969 roku” oraz „Kalendarz Jasielski 2015” wydany pod redakcją E. Pietraszek. Szczególny nacisk został położony na bliższe poznanie dziejów związanych z 600 i 650 rocznicą nadania Jasłu praw miejskich oraz 50-leciem SMJiRJ.
Jurorami Turnieju byli nauczyciele historycy z terenu Jasła i powiatu oraz regionaliści – członkowie Zarządu SMJiRJ: Jacek Bracik (przewodniczący), Łucja Filipek, Małgorzata Madej, Ryszard Turek oraz Krystyna Mikołajczyk reprezentująca MDK. W pracach organizacyjnych udzielał pomocy Łukasz Kotulak (członek SMJiRJ). Nad całością działań organizacyjnych i przeprowadzeniem konkursu czuwała wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska.

min3


Po dokonaniu oceny testów pisemnych jury przyznało lokaty:
Szkoły podstawowe:
I miejsce: ISP nr 12 – Kacper Janiga, Dawid Ślusarczyk, Natalia Więcek.
Opiekun - Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

II miejsce: SP nr 2 – Aleksandra Kaleta, Kamil Kras, Wiktoria Rączka.
Opiekun – Jacek Nawrocki.

III miejsce: SP nr 8 – Konrad Lawera, Maciej Ochwat, Gabriela Rzońca.
Opiekun – Urszula Zagórska.

IV miejsce: SP nr 4 - Aleksander Hycnar, Bartosz Rup, Dagmara Zając.
Opiekun – Ewa Pietraszek.

V miejsce: SP nr 2 – Rafał Pietrusza, Adrian Rachowicz, Michał Sochacki.
Opiekun – Bożena Dunaj.

VI miejsce: SP nr 7 – Dominik Gajewski, Aleksandra Kmiecik, Szymon Zabawa.
Opiekun – Bożena Dunaj.
W Turnieju uczestniczyła też młodzież SP nr 1, SP nr 4 (II zespół), SP nr 6 i SP nr 11.

min4


Gimnazja:
I miejsce: Gimnazjum nr 2 – Aleksandra Bober, Aleksandra Modras, Karol Wojdyła.
Opiekun - Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

II miejsce: Gimnazjum nr 2 - Magdalena Szetela, Anna Pogorzelska, Katarzyna Żołądź.
Opiekun – Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

III miejsce: Gimnazjum nr 5 – Monika Kłosowska, Weronika Misior, Filip Sitek.
Opiekun – Urszula Zagórska.

IV miejsce: Gimnazjum nr 1 – Wiktoria Furmanek, Katarzyna Zabawa, Małgorzata Wójcik.
Opiekun – Leszek Znamirowski.
W Turnieju brała też udział młodzież Gimnazjum nr 1 (II zespół), Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum Społecznego.

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: I LO – Aneta Cygan, Aleksandra Pietraszek, Magdalena Zawadowicz.
Opiekun – Stanisława Borys.

II miejsce: I LO – Maciej Frączek, Jakub Książkiewicz, Jakub Wróbel.
Opiekun – Stanisława Borys.
Przy ogólnej ocenie wszystkich trzech typów szkół komisja stwierdziła wysoki poziom przygotowania biorąc pod uwagę złożoność tematyczną z dużym obciążeniem dokładnymi datami i nazwiskami osób związanych z wydarzeniami z dziejów Jasła. Należy też złożyć wyrazy uznania dla opiekunów, którzy potrafili zmotywować młodzież do trudu poszerzenia wiedzy o historii swojego miasta uczestnicząc w tym Turnieju.

Cenne nagrody i dyplomy laureatom wręczyli główni sponsorzy: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak, Prokurent firmy Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle Regina Waśko, Dyrektor MDK Grażyna Leńczuk i Felicja Jałosińska - Wiceprezes SMJiRJ – organizatorka Turnieju.
Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania głównym sponsorom, którzy objęli nad nim patronat i ufundowali cenne nagrody, a także firmom wspierającym takim jak: Huta Szkła Jasło, PSS „Społem”, Piekarnia i Ciastkarnia Jan Wątroba oraz Zakład Produkcyjny „Liwocz”.

Felicja Jałosińska – Wiceprezes SMJiRJ

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin