Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 29 maj 2013 12:51

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Do 20 czerwca rodzice (prawni opiekunowie), dyrektorzy szkół, organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe mogą składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz o nagrodę rzeczową dla najlepszych uczniów.


Nagrody i stypendia przyznawane są w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle. Celem tego programu jest między innymi promowanie osiągnięć uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także doprowadzenie do wzrostu poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród podane są w Lokalnym Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w mieście Jaśle pod adresem: http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/gminy/um_jaslo/uchwaly_rady/11/cze/XI_83_11_resolut.pdf

UMJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas