REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 15 luty 2021 12:59

Informujemy o terminie XLI Sesji Rady Miejskiej Jasła

sesjaXLI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,
5.2. zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,
5.3. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,
5.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,
5.5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,
5.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,
5.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin