REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 08 styczeń 2016 17:46

Złóż wniosek o stypendium artystyczne

Złóż wniosek o stypendium artystyczneDo 31 stycznia br. osoby zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury mogą składać wnioski o stypendium artystyczne przyznawane przez Burmistrza Miasta Jasła.


 

Miasto funduje stypendia od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.), Małgorzata Samborska (reprezentant Grupy PLAJA), Edward Lecheta i Aleksandra Tocka (2014 r.) oraz Patrycja Ochała i Joanna Preisner (2015).

Stypendia przyznawane są w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę. Mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Stypendium przyznawane w łącznej kwocie do 10 tys. zł, wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie. Zainteresowane osoby muszą złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Jasła, przy czym jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle (stanowisko ds. kultury: Bożena Molska-Olbrot) pod numerem telefonu 13 44 86 329. Uchwała Rady Miejskiej Jasła z wnioskiem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem: http://www.jaslo.pl/pl/page/stypendium-artystyczne

UMJ

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin