Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 07 marzec 2023 15:38

Większe bezrobocie w województwie podkarpackim.

bezrobocieNajnowsze dane GUS. Pierwsze firmy przyciągają pracowników w regionie codziennymi wypłatami

Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim wyniosła 9,2 proc. na koniec stycznia 2023 r. O 23 proc. wzrosła w 2022 r. liczba pożyczek pozabankowych udzielonych głównie na uzupełnienia luk w budżetach domowych. Pierwsze firmy zachęcają do pracy, udostępniając możliwość codziennych wypłat.

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2023 r. wynika, że na koniec tego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,2 proc. i jest to druga najwyższa wartość w Polsce. W porównaniu z grudniem 2022 r. odsetek bezrobotnych jest wyższy o 0,4 p.proc. i niższy o 0,9 p.proc. niż rok wcześniej. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie podkarpackim należały: brzozowski (21,5 proc.), leski (20 proc.) oraz strzyżowski (18,9 proc.), a najniższą stopę odnotowano w: Krośnie (2,7 proc.), Rzeszowie (4,3 proc.) oraz powiecie mieleckim (4,7 proc.). W skali całego kraju bez pracy pozostawało 5,5 proc. mieszkańców.
Z kolei stopa bezrobocia, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego przez GUS zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy, w województwie podkarpackim w IV kw. 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,0 proc. i podobnie jak w III kw. była druga najwyższa w Polsce (4,4 proc.). W porównaniu z IV kw. 2021 r. roku odsetek bezrobotnych w podkarpackim zwiększył się o 1,5 p.proc., podczas gdy w skali całego kraju na koniec grudnia 2022 r. bez pracy pozostawało 2,9 proc. mieszkańców, tyle samo co rok wcześniej.
Ciekawie przedstawiają się dane dotyczące okresu bez zatrudnienia. W skali kraju wśród osób poszukujących pracy największą grupę stanowili szukający do 3 miesięcy włącznie – w grudniu było ich 212 tys. Drugi najliczniejszy jest przeciwległy biegun tej statystyki, czyli osoby bez zatrudnienia od 13 miesięcy i dłużej - takich osób było 100 tys.

Pieniędzy nie wystarcza do pierwszego
Duża część Polaków, zarówno pracujących, jak i bezrobotnych, ma problem ze zbilansowaniem budżetu domowego. Według danych BIK w 2022 roku udzielono łącznie 3,6 mln pożyczek pozabankowych na kwotę 9,1 mld zł. W porównaniu do 2021 r. wzrosła zarówno ich liczba (o blisko 23%), jak i wartość (o 27%). W styczniu br. udzielono 273,4 tys. pożyczek a ich łączna wartość w porównaniu ze styczniem 2022 r. była o 8,3 proc. wyższa. Jak podkreślają eksperci z BIK, jednym z głównych czynników napędzających ten wzrost jest większe niż w latach ubiegłych zapotrzebowanie na łatwo dostępne, niskokwotowe finansowanie, potrzebne na bieżące wydatki czy pokrywanie deficytu w budżecie domowym.

Trend wypłat na żądanie
W dobie wysokiej inflacji ciężko zakładać, że skala korzystania z dodatkowego finansowania się zmniejszy. Natomiast dla wielu polskich pracowników nieocenionym wsparciem może być przychodzący z zagranicy trend wypłat na żądanie. Zainteresowanie takim modelem wynagrodzeń na świecie jest ogromne. Badania firmy doradczej EY wskazują, że 80% pracowników jest zainteresowanych korzystaniem z wcześniejszej wypłaty w formule „on-demand”. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi ten trend, już 7% pracowników badanych przez PYMNTS ma bieżący dostęp do zarobionych pieniędzy.

Pierwsze firmy już płacą codziennie
Na początku lutego działająca w branży przewozów i dostaw kurierskich firma Eternis, wdrożyła codzienne wypłaty dla 8 tys. swoich pracowników. Eternis jest partnerem rozliczeniowym takich firm jak Uber, Bolt, Glovo czy Free Now, dla których bezpośrednio lub pośrednio pracuje w Polsce kilkaset tysięcy osób. Firma zatrudnia kierowców i kurierów, organizuje dokumentację, rozliczenie z wykonanych zleceń oraz dostarcza sprzęt potrzebny do pracy.

Do tej pory pracownicy otrzymywali zarobione na wykonywaniu zleceń pieniądze w zależności od kalendarza wypłat danego partnera, na przykład raz na dwa tygodnie czy raz w miesiącu. Po wdrożeniu codziennych wypłat kierowcy i kurierzy rozliczający się za pośrednictwem Eternis mogą wypłacać zarobione pieniądze w trybie dziennym.

Rozwój technologii, również w obszarze finansów, pozwala dziś oferować pracownikom benefity, które odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom. W naszej branży bardzo ważnym udogodnieniem dla tysięcy kierowców i kurierów są właśnie codzienne wypłaty nieobarczone dodatkowymi opłatami czy prowizjami. Tryb dzienny dla wypłat to kolejna funkcjonalność wyróżniająca nas na rynku, co dostrzegają inne firmy. W lutym rozpoczęliśmy współpracę z działającym w woj. lubelskim i podkarpackim Si Cars, któremu udostępniamy nasz panel, a w nim między innymi codzienne wypłaty dla kierowców oraz dodatkowe możliwości zarabiania w aplikacjach takich jak Glovo, Wolt czy Xpress Delivery – komentuje Kamil Leszczyński, prezes firmy Eternis.

Eternis planuje nowe wdrożenia, które będą wspierać pracowników w ważnych dla nich obszarach – również w finansach. Firma działa w całej Polsce, a szybki rozwój zaowocował uruchomieniem oddziałów w Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas