Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 10 marzec 2022 10:59

Zespół Szkół nr 3 pod patronatem krośnieńskiej uczelni

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie szkołą patronacką Zespołu Szkół nr 3Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie szkołą patronacką Zespołu Szkół nr 3


7 marca 2022 r. w Krośnie dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle Agnieszka Chłopek oraz dr Agnieszka Woźniak - Prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie podpisały umowę patronacką na rzecz współpracy w zakresie nauki i rozwoju naszych uczniów.

Uczelnia objęła patronatem klasę o profilu technik mechatronik i technik robotyk. Celem tej współpracy placówek edukacyjnych będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia uczniów, rozwijanie zainteresowań technicznych młodzieży z wykorzystaniem zasobów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz popularyzacja nauki wśród uczniów.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie szkołą patronacką Zespołu Szkół nr 3


Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie szkołą patronacką Zespołu Szkół nr 3


Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie szkołą patronacką Zespołu Szkół nr 3


KPU zapewnia kadrę dydaktyczną, warunki umożliwiające prowadzenie zajęć z uczniami na terenie uczelni, a także udział w wykładach otwartych, konkursach oraz innych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, jak również wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Podczas spotkania w murach uczelni obecni tam uczniowie klasy 1h technik mechatronik i technik robotyk uczestniczyli w pierwszych zajęciach specjalistycznych, tj. w wykładzie pana profesora dr hab. inż. Tomasza Korbieli, a następnie w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez mgr inż. Radosława Kruka i mgr inż. Wojciecha Berezowskiego.

ZS Nr 3 w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas