REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 24 marzec 2021 11:28

Wojewoda Ewa Leniart z apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

apel wojewodyDo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z regionu skierowany został apel Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.


Zaapelowała ona o zwolnienie podmiotów gospodarczych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowo apel dotyczył również zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.

- Z uwagi na trwającą pandemię, wiele osób prowadzących działalność gospodarczą znalazło się w trudnej sytuacji. Szczególnie cierpi branża gastronomiczna. Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale muszą je opłacać – napisała wojewoda Ewa Leniart.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku taka opłata została uiszczona w Rzeszowie przez 563 podmioty, z czego 236 byli to przedstawiciele gastronomii. Średnio do kasy miejskiej przedsiębiorcy wpłacili ponad 9 tys zł.


Wojewoda podkreśliła, że ta znacząca kwota ma znaczenie w budżecie miejskim, ale dla wielu przedsiębiorców przesądza często o ich bycie.


Zgodnie z art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), rada gminy może w drodze uchwały zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Samorząd może przyznać także zwrot określonej części opłaty pobranej już od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę.

Przywołane przepisy przewidują również możliwość wprowadzenia przez rady gmin, fakultatywnego  zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Ta sama ustawa dopuszcza także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. Powyższe możliwości dotyczą wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

- Proszę Państwa oraz organy uchwałodawcze w Państwa gminach o skorzystanie z powyższych rozwiązań prawnych i udzielenie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom w dobie epidemii. Taka inicjatywa w wielu przypadkach pozwoli uratować miejsca pracy – pisze Ewa Leniart.

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin