Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 22 marzec 2021 12:13

Rozstrzygnięty konkurs na stanowiska dyrektora jasielskiego szpitala

szpitalW piątek, 19 marca 2021 r., komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.


W tajnym głosowaniu największą ilość głosów otrzymała Beata Trzop.

Na ogłoszony w dniu 23 lutego br. konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wpłynęło sześć ofert. Po formalnej ocenie wniosków do dalszego etapu przeszły cztery kandydatury. W piątek, 19 marca, komisja przeprowadziła przesłuchania osób ubiegających się o stanowisko dyrektora i w tajnym głosowaniu rozstrzygnęła konkurs, wybierając najlepszego kandydata.


Mimo iż wszyscy pretendenci do objęcia stanowiska dyrektora jasielskiego szpitala reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny i duże doświadczenie zawodowe, najlepszą kandydatką okazała się Beata Trzop, która otrzymała największą liczbę głosów.


Beata Trzop posiada wykształcenie medyczne oraz prawniczo-administracyjne. Od 1989 r. jest pracownikiem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie na Wydziale Pielęgniarstwa, rozpoczęła pracę w jasielskim szpitalu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Następnie, po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, wykonywała pracę na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych i Umów.

Od 1999 r. pełni funkcje kierownicze – najpierw Zastępcy Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, później Kierownika Działu Kadr i Szkoleń, Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych.

Obecnie pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Strategii i Rozwoju.

To osoba ambitna i merytoryczna, która doskonale zna realia funkcjonowania jasielskiego szpitala.

samorzad.gov.pl

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas