Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 24 listopad 2020 10:34

Akcja Zima – zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście

Akcja Zima – zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieścieMiasto Jasło zawarło umowy na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników.


11 wykonawców ma dbać o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i przechodniów. Łączny koszt tego zdania to około 1,2 mln zł.

Na ulicach akcja prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

Podczas „Akcji Zima” prowadzone są całodobowe dyżury. Od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 44 86 320, email: Od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 44 82 580, email:

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas