Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 30 czerwiec 2020 14:06

Sytuacja powodziowa na terenie powiatu jasielskiego

powodzINFORMACJA OGÓLNA o sytuacji powodziowej na terenie powiatu jasielskiego według danych przesłanych z gmin na dzień 30.06.2020 na godz. 8:00


 W wyniku wystąpienia w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie Powiatu Jasielskiego zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej powódź, nawałnice oraz gradobicia, odnotowano liczne straty.

Miasto Jasło

Zalane zatopione budynki:
Oś. Brzyszczki: 300,
Oś. Ulaszowice: 290 (w tym przy ul. Konopnickiej: 90),
Oś. Krajowice: 50,
Oś. Kaczorowy: 40,
Pozostałe: 500
Zalane zatopione firmy: 60
Uszkodzone drogi: 70 ulic,
Uszkodzone dojazdy/podjazdy prywatne: 800,
Uszkodzone dojazdy/podjazdy komunalne: 300,
Osuwiska: 10,
Przepusty: 250,
Zalane zatopione budynki użyteczności publicznej: 12,
Kanalizacja deszczowa: zamulone ok. 11 km
Pozostała infrastruktura komunalne:
Kanalizacja sanitarna,
Zieleń miejska.
Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Jasło

W gminie Jasło nastąpiły znaczne szkody w infrastrukturze drogowej, mieszkaniowej
i komunalnej:

podtopionych i zalanych zostało ok. 300 budynków mieszkalnych
ok. 500 studni, zalanych i zanieczyszczonych wymagających pompowania i dezynfekcji.
Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zgłosiła uszkodzenia dróg żwirowych i bitumicznych dróg gminnych, przepustów, poboczy i rowów. Łączna długość uszkodzonych dróg gminnych wraz
z infrastrukturą wynosi 32 km. Wartość szacunkowa strat wynosi 4 200 000, 00 zł. Ponadto zalane zostały budynki mieszkalne 180 i infrastruktura mienia komunalnego:

Budynek Urzędu Gminy Skołyszyn (zalane podpiwniczenie użytkowe wraz ze
samochodem)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie wraz z środkami transportowymi, narzędziami, pomieszczeniami biurowo-warsztatowymi,
Dom Ludowy z remizą w Bączalu Dolnym i Harklowej
powstały uszkodzenia w sieci kanalizacyjnej (przepompownie w Pustej Woli, Skołyszynie, Sławęcinie),
stacje uzdatniania wody w Skołyszynie, Przysiekach i Święcanach
Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
zalaniu lub podtopieniu uległy zakłady pracy m.in. FA Jafar, ZPOW Vortumnus, Bank Spółdzielczy, Stacja Paliw i bazy transportowe, skład budowlany.
W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 odwołano alarm przeciwpowodziowy. Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Tarnowiec

W miejscowości Gliniczek odnotowano straty w postaci:

zerwanej linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne,
powstanie osuwiska ziemnego na działce przylegającej do rzeki Czarny Potok,
powalone drzewo na dach budynku mieszkalnego.
Na terenie miejscowości Sądkowa:

podtopieniu uległo 4 budynki mieszkalne (zalane piwnice lub parter budynku, podtopione posesje i zalane studnie).
W miejscowości Dobrucowa:

podtopiony został budynek mieszkalny i zalana piwnica,
uszkodzeniu uległy przepusty przy drodze powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec,
w wielu miejscach na drogach gminnych i powiatowych uszkodzeniu uległy pobocza.
W miejscowości Roztoki:

uszkodzone zostało pokrycie dachu i zalane dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenie biblioteki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach.
Straty poniosły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Tarnowiec. Zatopiony samochód pożarniczy średni GBA Magirus OSP Nowy Glinik (najprawdopodobniej nie nadaje się do dalszej eksploatacji) oraz uszkodzone zostały akumulatory samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Brzyska

Na terenie miejscowości Dąbrówka uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie. Na drodze powiatowej Nr 1313R został uszkodzony most oraz nawierzchnia drogi w obrębie mostu.

W miejscowości Wróblowa - uszkodzeniu uległy drogi gminne o nawierzchni żwirowej i asfaltowej zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Ujazd - uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Brzyska - Uszkodzeniu uległy drogi gminne oraz mostki i przepusty, uszkodzone zostało pobocze przy drodze powiatowej 1313R. Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostały zalane studnie

W m. Lipnica Dolana – Uszkodzone zostały drogi gminne, mostki i przepusty, Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zalane zostały studnie przydomowe.

Na terenie wyżej wymienionych miejscowości zostało zalane, zamulone i zniszczone znaczne obszary upraw rolnych.

Od 29 czerwca w terenie pracują komisje szacujące szkody.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas