Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 28 kwiecień 2020 10:46

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

mopsJesteś osobą starszą, samotną, zamieszkujesz na terenie Jasła i wymagasz opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego?


Zgłoś się do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach którego realizowane są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych są ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami osoby niesamodzielnej.

W ramach świadczonych usług uczestnik może liczyć na:
1. pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, regulowanie opłat domowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się)
2. opieką higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji)
3. pielęgnacją zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej
4. zapewnieniem kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną)
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na skorzystaniem z Naszej propozycji zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznego
tel. 13 44 37015 lub 13 4437004
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Nabór uczestników trwa!
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a) ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 2 do Regulaminu);
b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu);
c) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła (załącznik nr 4 do Regulaminu);
d) oświadczenie o ukończeniu 60 roku życia (załącznik nr 5 do Regulaminu);
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o objęcie usługami opiekuńczymi w ramach projektu jest osoba niesamodzielną (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
f) dokument potwierdzający wysokość miesięcznych dochodów.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu przyznawane są na wniosek strony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVII/207/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004 roku.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas