REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 17 kwiecień 2020 11:19

100 tys. zł na sprzęt dla jasielskiego szpitala

sesjaNa wczorajszej sesji (16 kwietnia) radni Rady Miejskiej Jasła zdecydowali o przekazaniu 100 tys. zł Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle na zakup aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i WZW.


Z apelem o wsparcie finansowe na zakup potrzebnego sprzętu zwrócił się dyrektor szpitala początkiem kwietnia. Miasto Jasło w uzgodnieniu z pozostałymi gminami powiatu jasielskiego, przekaże na ten cel w sumie około 170 tys. zł, w tym jasielski samorząd 100 tys. zł. Dodatkowo radni miejscy organizują prywatną zbiórkę pieniędzy, a zebraną kwotę również przeznaczą na zakup potrzebnego sprzętu.

Nie jest to jedyna pomoc, jaką w czasie trwania pandemii Miasto udzieliło szpitalowi. Samorząd kupił i przekazał szpitalowi do używania ozonator – oczyszczacz powietrza ReSPR 3001, a także przekazał do korzystania łóżka polowe dla ratowników medycznych.

Od początku trwania pandemii koronawirusa Miasto Jasło wspiera instytucje, organizacje i jednostki w codziennych działaniach związanych z ich funkcjonowaniem w tym trudnym czasie. Oprócz działań dedykowanych ściśle określonym grupom (Jasielski pakiet pomocowy), Miasto przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle koordynuje też wszelkie działania dotyczące zabezpieczenia mieszkańców (pomoc osobom starszym i potrzebującym). Dodatkowo stara się pomóc w bezpiecznym działaniu wielu podmiotom i organizacjom m.in.: schronisku „Brata Alberta”, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Jaśle, czy też jasielskiej komendzie hufca Związku Harcerstwa Polskiego, która aktywnie włączyła się w pomoc osobom potrzebującym na terenie Jasła.

sesja 2

- Chciałbym serdecznie podziękować za to, że także nasi mieszkańcy samodzielnie organizując indywidualne akcje, włączyli się w pomoc nie tylko dla jasielskiego szpitala, ale również w szycie maseczek, robienie zakupów czy wsparcie osób potrzebujących w codziennych sprawach. Dostrzegamy to i jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich tych, którzy pomimo ponoszonych kosztów i spotykanych na drodze trudności – bez wahania ją podejmują. To niezmiernie buduje i utwierdza mnie w przekonaniu, że nasi mieszkańcy są wyjątkowi – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Miasto Jasło, ze swej strony, na bieżąco współpracuje z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle, Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, policją, strażą pożarną, Wojskiem Obrony Terytorialnej, Wojewodą Podkarpackim, Starostwem Powiatowym w Jaśle oraz wszystkimi jednostkami w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19. Stąd też działania samorządu ściśle współgrają z potrzebami i poszczególnymi wytycznymi płynącymi z tych instytucji.

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Fotoinspiracje

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin