Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 09 marzec 2020 15:38

Burmistrza Miasta Jasło podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej

pabianBurmistrz Miasta Jasło odpowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie za nieudostępnienie informacji publicznej.


Jeden z obywateli zawnioskował o dane dotyczące protokołu z prac komisji konkursowej, która oceniała oferty na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku. Poprosił też burmistrza o ujawnienie wypełnionych przez tę komisję arkuszy ocen wniosków. Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie otrzymał w terminie ustawowym, a w zamian urzędnicy wskazali, że przedmiotowe dokumenty stanowią dokumenty wewnętrzne, nie podlegają tym przepisom ustawy, więc ich nie udostępnią. Nie wydali w związku z tym decyzji odmownej, którą obywatel mógłby zaskarżyć do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wobec powyższego wnioskodawca uznał, że jedyną przysługującą mu szansą na uzyskanie odpowiedzi będzie skarga do WSA.

Więcej tu:
http://www.zaleze.com/burmistrza-miasta-jaslo-podany-do-sadu-za-nieudostepnienie-informacji-publicznej/

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas