Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 07 luty 2020 17:20

Zapisz swoje dziecko do przedszkola miejskiego – rozpoczynamy rekrutację

Zapisz swoje dziecko do przedszkola miejskiego Od 10 lutego do 2 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich.


Wnioski są dostępne w poszczególnych placówkach, przy czym nie liczy się kolejność zgłoszeń.

Na terenie Miasta działa 11 przedszkoli publicznych. Każda placówka gwarantuje bardzo dobrą opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę, różnorodną ofertę edukacyjną, dysponuje odpowiednim wyposażeniem sal i podwórkami z placami zabaw, a także zapewnia zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu.

Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wybrać to, które wydaje się nam najbardziej odpowiednie do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W podaniu musimy wskazać jedno przedszkole, na którym zależy nam najbardziej. W następnej kolejności wskazujemy dodatkowo również dwa przedszkola, które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola wybranego jako pierwsze.

Niskie opłaty
Za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim do 5 godzin – rodzic nie ponosi opłat. Jeżeli jest to powyżej 5 godzin płaci się za każdą godzinę 1 zł. Zatem, jeżeli dziecko jest w przedszkolu 9 godzin, opłata za 1 dzień pobytu wynosi 4 zł. Koszt wyżywienia, w skład którego wchodzi śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 7 zł. Miesięczny, 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za opiekę i wyżywienie) wynosi ok. 220 zł. Jeżeli dziecko nie było w przedszkolu nie są naliczane opłaty.

przedszkole 1

Formalności
Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica. Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie jest konieczne złożenie dokumentów już pierwszego dnia rekrutacji. Lista przedszkoli: https://um_jaslo.bip.gov.pl/oswiata/oswiata.html

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: pochodzące z rodzin wielodzietnych; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotnych rodziców; wychowujące się w rodzinach zastępczych. Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe, uwzględniane tylko przy rekrutacji uzupełniającej. Szczegóły: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xli-409-2017-z-dnia-27-lutego-2017-r.html

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
10 lutego do 2 marca - składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
4 - 6 marca - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
10 marca - podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11 marca - ustalenie przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych do przedszkola
12 marca - podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
13 marca - 3 kwietnia - procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
8 - 10 kwietnia – postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Jasła (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu)
14 - 24 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji)

grafika przedszkola

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas