Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 05 luty 2020 09:47

Będą wspierali organizacje pozarządowe i działali na rzecz miasta

Będą wspierali organizacje pozarządowe i działali na rzecz miasta  Organizacje pozarządowe będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie 12 osobowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Rada będzie działać społecznie, a do jej głównych zadań należy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle (MRDPP) ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Pełny katalog zadań i kompetencji Rady określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W najbliższym czasie Rada będzie mocno zaangażowana w przygotowywanie dwóch niezwykle istotnych dla rozwoju miasta dokumentów, powstających w ramach programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego z Europejskiego Obszaru gospodarczego i budżetu Państwa. - Jestem przekonany, że mogę liczyć na dobrą współpracę z Państwa strony, tak aby wspólnie zmieniać Jasło i służyć jego mieszkańcom – podkreślał podczas spotkania Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W skład jasielskiej MRDPP wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Pod koniec stycznia w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się pierwsze posiedzenie Rady. Zebrani wybrali ze swojego grona przewodniczącego - Wiesława Hapa, wiceprzewodniczącą - Agnieszkę Sobczyk oraz sekretarza Mateusza Smykę.

Skład MRDPP (kadencja 2020-2023):

Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Małgorzata Więch - Kettele – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Krystyna Długosz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Wiesław Hap – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
Elżbieta Bernal – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła.

Liczymy na zaangażowanie mieszkańców w sprawie działalności organizacji pozarządowych. Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle na adres:

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas