Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 12 grudzień 2019 10:50

Jest jeszcze możliwość wymiany starego pieca - Miasto uzupełnia nabór

Jest jeszcze możliwość wymiany starego pieca - Miasto uzupełnia nabórMiasto Jasło rozpoczęło dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie (do 85 proc.) na wymianę starego pieca


lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do wyczerpania wolnych miejsc.
Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe oraz kotły na biomasę klasy 5. Wymiana pieców możliwa jest dzięki uczestnictwu Miasta Jasła w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wymiany pieców realizowane będą do 2021 r., a przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po tym czasie zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty dostępne na stronie internetowej Urzędu www.um.jaslo.pl (baner BĄDŹ EKO - WYMIEŃ PIEC WĘGLOWY) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokój nr 19 oraz na ul. Sokoła 8 (biuro Energetyka Miejskiego).
Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas