czwartek, 23 maj 2019 12:56

Fundusz Sprawiedliwości i punkt pomocy osobom pokrzywdzonym Wyróżniony

Fundusz Sprawiedliwości i punkt pomocy osobom pokrzywdzonym  Możliwość utworzenia lokalnego punktu pomocy osobom pokrzywdzonym, była jednym z tematów spotkania, które odbyło się wczoraj w Urzędzie Miasta w Jaśle.


W spotkaniu uczestniczyli Marcin Warchoł, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Maria Kurowska członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Henryk Rak przewodniczący Rady Miejskiej Jasła oraz Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.
Od 1 stycznia 2019 r. działa nowy system pomocy prawnej. Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest teraz dla wszystkich potrzebujących, których nie stać na płatną usługę prawniczą. Wystarczy oświadczenie osoby, że nie jest w stanie ponieść kosztów prawnika.

Nie jest to jedyna forma pomocy oferowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje również Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz pomaga miedzy innymi osobom pokrzywdzonym oraz ich najbliższym, a na którego realizację przeznaczono kwotę 352,5 mln zł (lata 2019-2021).

Obszary działań Funduszu Sprawiedliwości to: udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym; udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym; pozostałe zadania, w tym przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Program pozwala na świadczenie kompleksowego wsparcia eksperckiego i materialnego.

Wybrane zadania realizowane przez Ośrodki Pomocy i lokalne punkty to: pomoc osoby pierwszego kontaktu; psychoterapia, pomoc psychologiczna lub psychiatryczna; pomoc prawna, w tym alternatywne metody wspierania konfliktów; zakwaterowanie bądź udzielanie schronienia, koszty świadczeń zdrowotnych i lekarstw; podnoszenie kwalifikacji zawodowych; pomoc materialna.

Sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym cały czas się rozrasta. Obecnie dostępnych jest 39 ośrodków pomocy Funduszu Sprawiedliwości wraz z punktami lokalnymi w całej Polsce.
Więcej informacji na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin