Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 10 grudzień 2018 12:14

Prezydium Rady Miejskiej Jasła i składy komisji

Prezydium Rady Miejskiej Jasła i składy komisji Andrzej Dybaś i Lech Polak zostali wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji (lata 2018-2023).


Razem z wcześniej wybranym Henrykiem Rakiem tworzą pełny skład prezydium RMJ. Radni wybrali również składy poszczególnych komisji Rady Miejskiej Jasła.

W Radzie Miejskiej Jasła funkcjonować będzie sześć komisji: rewizyjna; finansowo-budżetowa; spraw społecznych; samorządowo-statutowa; rozwoju, gospodarki komunalnej i komunikacji oraz skarg, wniosków i petycji.

Komisja Rewizyjna:
1. Czeluśniak Krzysztof
2. Mikrut Kazimierz
3. Pierzchała Jan
4. Sikora Krystyna sekretarz
5. Wójcik Bogusława z-ca przewodniczącego
6. Ziemba Bogdan przewodniczący
7. Znamirowski Leszek

Komisja Finansowo-Budżetowa
1. Czeluśniak Krzysztof
2. Czernecki Andrzej
3. Hap Robert
4. Jankowska-Zawada Izabela przewodniczący
5. Polak Lech z-ca przewodniczącego
6. Rak Henryk
7. Węgrzyn Marcin sekretarz

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji
1. Bernal Elżbieta
2. Czernecki Andrzej
3. Dybaś Andrzej przewodniczący
4. Jankowska-Zawada Izabela sekretarz
5. Okarma Jerzy
6. Twarduś Józef
7. Ziemba Bogdan z-ca przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych
1. Hap Robert
2. Kluz Maria
3. Mazur Mariola
4. Polak Lech przewodniczący
5. Rymarz Małgorzata z-ca przewodniczącego, sekretarz
6. Węgrzyn Marcin
7. Wójcik Bogusława

Komisja Samorządowo-Statutowa
1. Dybaś Andrzej
2. Dziedzic Iwona z- ca przewodniczącego, sekretarz
3. Kluz Maria
4. Pierzchała Jan
5. Rak Henryk
6. Sikora Krystyna przewodnicząca
7. Twarduś Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Bernal Elżbieta
2. Dziedzic Iwona sekretarz
3. Mazur Mariola
4. Mikrut Kazimierz przewodniczący
5. Okarma Jerzy z-ca przewodniczącego
6. Rymarz Małgorzata
7. Znamirowski Leszek

Radni pełnią dyżury raz w tygodniu w poniedziałki w Biurze Rady Miejskiej Jasła (UMJ, pokój nr 304, III piętro). Można się z nimi skontaktować również elektronicznie na adres zbiorowy , a także na indywidulany: Elżbieta Bernal , Krzysztof Czeluśniak , Andrzej Czernecki , Andrzej Dybaś (wiceprzewodniczący), Iwona Dziedzic , Robert Hap , Izabela Jankowska-Zawada , Maria Kluz , Mariola Mazur , Kazimierz Mikrut , Jerzy Okarma , Jan Pierzchała j.pierzchał, Lech Polak (wiceprzewodniczący), Henryk Rak (przewodniczący), Małgorzata Rymarz , Krystyna Sikora , Józef Twarduś , Marcin Węgrzyn , Bogusława Wójcik , Bogdan Ziemba , Leszek Znamirowski .

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas