Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 17 październik 2018 12:04

Szpital bez Miasta?

Szpital bez miasta?Początkiem października Szpital Specjalistyczny w Jaśle poszerzył swoją ofertę o nowy Oddział Diabetologii,


a w tym tygodniu planowane jest oficjalne zakończenie zadania polegającego na „Rozbudowie i doposażeniu Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Miasto Jasło niezmiernie cieszy się z faktu, iż poprawia się dostępność i jakość usług zdrowotnych na naszym terenie. Ma ono też w tym swój udział, ponieważ bezustannie włącza się we wspieranie finansowe jasielskiego szpitala, chociaż ten podlega Starostwu Powiatowemu.

Corocznie z budżetu miejskiego przekazywane są środki na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, karetek pogotowia itd. Tylko w tym roku Rada Miejska Jasła jednogłośnie przyznała 180 tys. złotych dotacji na zakup aparatury medycznej do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Podobnie działania mają miejsce w innych dziedzinach, między innymi w zakresie modernizacji dróg i chodników. Część ulic na terenie miasta to drogi powiatowe, za które odpowiada Starostwo Powiatowe. Miasto w ciągu ostatnich czterech lat przekazało na ich modernizację prawie 1 mln zł.

Fakt, że na organizowane przez Starostwo Powiatowe i jasielski szpital spotkania, nie są zapraszane władze miasta, nie oznacza, że tej współpracy nie ma. Bez wątpienia w najbliższym czasie szpital o taką pomoc poprosi. Natomiast w kwestiach personalnych nie zabieramy głosu.
Władze Miasta tą drogą - bo nie jest im dane bezpośrednio uczestniczyć w tych ważnych dla szpitala wydarzeniach - przekazują wyrazy uznania dla osób zaangażowanych w jego rozwój.
UMJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas