poniedziałek, 26 marzec 2018 14:49

Jednogłośne "za" budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej Wyróżniony

Jednogłośne Radni Rady Miejskiej Jasła, którzy wczoraj (23 marca) w komplecie stawili się na sesji nadzwyczajnej, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej


w wysokości 4 mln 190 tys. zł dla Województwa Podkarpackiego na "Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło". Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej była konieczność podjęcia uchwały o wsparciu dla województwa jeszcze przed 26 marca, czyli dniem, kiedy w sprawie budowy drogi 992 obradować będzie sejmik wojewódzki. Zadanie to stanowi jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Jasła. Umożliwi ono przygotowanie i realizację nowego odcinka łączącego rondo Adama Lazarowicza z rondem im. ks. Kazimierza Wojciechowskiego. Tym samym wpłynie na poprawę komunikacji miejskiej poprzez skierowanie na niego  ruchu samochodowego na kierunku Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa, odciążając tym samym ulicę Metzgera i ulicę 3-go Maja. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dodatkowe koszty realizacji inwestycji, oprócz dofinansowania otrzymanego  przez województwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020, mają zostać pokryte przez trzy samorządy: województwa, powiatu i miasta. - Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, w której uczestniczyliśmy razem z przewodniczącym RMJ Henrykiem Rakiem, był obecny również Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W wyniku wspólnych ustaleń dotyczących kwot pomocy w poszczególnych latach oraz jej formy, występuję do państwa z prośbą o podjęcie tej uchwały. Na jej podjęcie i wsparcie z naszej strony liczy również marszałek województwa - mówił podczas sesji burmistrz Jasła, Ryszard Pabian. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na rok 2018 i 2019. W sumie będzie to 4 mln 190 tys. zł. 

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin