Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 14 wrzesień 2017 09:50

W Jaśle powstanie środowiskowy dom samopomocy

W Jaśle powstanie środowiskowy dom samopomocy Miasto Jasło pozyskało z budżetu państwa środki finansowe na utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Mieścić się on będzie przy ul. Szkolnej 25, na parterze nowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Planuje się, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle (ŚDS) swoją działalność rozpocznie od 1 grudnia 2017 r. i obejmie swoim dziennym wsparciem 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych).
Jego zadaniem będzie m.in. podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym i zawodowym; udzielanie wsparcia uczestnikom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych; przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz umożliwienie realizacji ekspresji twórczej i rozwoju zainteresowań.
Uczestnicy będą korzystać z form wsparcia dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu, nabywania umiejętności praktycznych i umiejętności interpersonalnych. Ponadto prowadzone będą zajęcia w sali doświadczania świata.
ŚDS w Jaśle prowadzony będzie w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne pkt 3.2
Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas