Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 29 czerwiec 2017 10:27

Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

IMG 4655We wtorek, 27 czerwca br., z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, podczas którego omówiono inwestycje rekomendowane przez Powiat Jasielski do umieszczenia w tym dokumencie. 


We wtorek, 27 czerwca br., z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, podczas którego omówiono inwestycje rekomendowane przez Powiat Jasielski do umieszczenia w tym dokumencie. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych uwag, wniosków i rekomendacji do polityki przestrzennej kraju i polityki przestrzennej Województwa Podkarpackiego, w związku z wyłożeniem do wglądu „Planu i prognozy oddziaływania na środowisko” oraz w związku z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przez samorządy.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia we „Wnioskach i rekomendacjach do polityki przestrzennej kraju”, jako mające podstawowe znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego:Rozbudowa i podniesienie do klasy S drogi krajowej nr 73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnice: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc   i Jasła,Budowa zjazdu z autostrady A4 w kierunku Jasła wraz z odcinkiem drogi krajowej klasy S do drogi nr 73 w Pilźnie,Budowa drogi krajowej klasy S Gorlice - Jasło – Krosno w ciągu drogi nr 28, w tym obwodnicy miasta Jasła,Rozbudowa linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica o odcinek z Dębicy do Jasła,Budowa magistrali wodociągowej od zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa do Mielca przez Jasło i Dębicę.Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia w dokumentach Sejmiku Województwa Podkarpackiego:Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w mieście Jaśle,Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 992   i 993 na odcinku Nowy Żmigród – granica województwa podkarpackiego, wraz z obwodnicą Nowego Żmigrodu.

 

IMG 4652

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele władz powiatowych: Robert Soch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Zając - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Janusz Przetacznik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Starosta Dębicki Andrzej Reguła, przedstawiciele gmin z terenu powiatu jasielskiego, a wśród nich: Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród,  Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec, Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy Krempna, Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło,  Rafał Papciak - Wójt Gminy Brzyska, Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła, Sława Liniewska – Garbacz – Kierownik Wydziały Architektury Urzędu Miasta w Jaśle oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń: Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec - Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Rzeszowie, Kamila Piech- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Renata Drążek - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Grzegorz Kaczor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, Andrzej Polakiewicz – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów o. Jasło, Adam Filar – Kocham kolej.pl.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas