czwartek, 08 wrzesień 2016 12:24

Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – Miasto Jasło ogłasza nabór Wyróżniony

Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – Miasto Jasło ogłasza nabórW związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), Miasto Jasło zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”.


 

Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Jasła.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż w/w instalacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet).

Wnioski można składać w terminie od 6 września do 14 października br. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. 19 (Kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu.

Formularze wniosków na poszczególne instalacje można pobrać w Urzędzie Miasta na Informacji (parter) oraz na stronie internetowej: www.jaslo.pl w zakładce „Dotacje – Odnawialne źródła energii w Jaśle”.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków od mieszkańców oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.jaslo.pl.

Na w/w stronie internetowej na bieżąco będą również zamieszczane wszelkie niezbędne informacje nt. projektu.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP.

UMJ

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Komentarze  
+1 # obserwator 2016-09-27 21:48
Kolektory działają i grzeją tylko jak jest ciepło. Tylko panowie monterzy troszkę uszkodzili dach i niestety ściana w pokoju jest teraz zalewana z każdym deszczem. Nie pomagają żadne naprawy, już pojawił się grzyb. A serwis gwarancyjny "taktownie" milczy. Samemu nic koło kolektorów nie można zrobić przez kilka lat. Na razie czekam, do czasu!!!
Patrzcie firmom na ręce, a zwłaszcza na ich nogi jak będą po waszych dachach montować cuda techniki!!! Blacha nie wytrzymuje ciężaru kolektorów niestety. Zwłaszcza jak sobie je o nią ździebko oprą, podczas montażu, gdy śpiesząc się do kolejnego klienta.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin