Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 08 luty 2016 14:50

Likwidacja Oddziałów Przedszkolnych w Jaśle

Likwidacja Oddziałów Przedszkolnych w JaśleNa terenie miasta Jasła zostaną zlikwidowane dwa oddziały przedszkolne.


 

Rada Miejska zadecydowała o likwidacji następujących oddziałów przedszkolnych:

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 im. S. Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

Uczniowie zlikwidowanych oddziałów będą mogły kontynuować naukę w Przedszkolach Miejskim nr 14 i 15, które zostaną utworzone w miejscach zlikwidowanych oddziałów lub też w innych przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Jasło.

Likwidacja?
Uchwały podejmowane przez radnych miejskich w swej treści zawierają słowo ,,likwidacja oddziałów przedszkolnych", a właściwie zamiar likwidacji tych oddziałów. Burmistrz podkreśla, że nazwa ta, wynika z obowiązujących przepisów, ale cel ma odwrotny. - Będą utworzone przedszkola w pełnym wymiarze, a nie tylko oddziały przedszkolne. Mimo tak drastycznego słowa, nasz zamiar jest zupełnie odwrotny - mówi burmistrz.

Wyprzedzamy...
Tego typu zmiany, z mocy prawa weszłyby w życie z dniem 1 września 2019 roku. Działania zostały przesunięte o trzy lata. - My to wyprzedzamy. Chcemy przygotować się do sytuacji, która w naszym mieście może sie pojawić tj. dzieci w wieku przedszkolnym będzie więcej niż do tej pory - dodaje.
Te działania, są zdaniem burmistrza odpowiedzią na sytuację jaka może mieć miejsce w naszym mieście. - Mamy rozeznane, ile dodatkowo dzieci w wieku przedszkolnym może sie w mieście pojawić i chcemy być na to przygotowani. Na tę chwilę, z grupy 6-latków, niewiele ponad 50 osób wyraziło zgodę na oddanie dzieci do szkół. Stąd też przedszkolaki zostaną w przedszkolach i pojawią się też nowe dzieci w wieku 3 lat. Istnieje potrzeba zorganizowania im miejsc - kontynuuje burmistrz. Takie możliwości mamy. W dwóch przedszkolach jesteśmy w stanie utworzyć dodatkowe oddziały. Tam, gdzie likwidujemy oddziały przedszkolne, powstaną przedszkola, co również umożliwi przyjęcie większej ilości dzieci - dodaje.

Nowe miejsca pracy?
Przedstawione i podjęte uchwały nie pociągają za sobą zmniejszenia liczby zatrudnionych osób. Według burmistrza może pojawić się potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób.

Koszty jakie miasto poniesie z tytułu utworzenia nowych przedszkoli będą wiadome po rekrutacjach. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, które umożliwią przyjęcie dzieci do przedszkoli.

red. 

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas