Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 02 luty 2016 13:01

Nie będzie rejestracji posiedzeń rady i komisji w powiecie jasielskim.

Nie będzie rejestracji posiedzeń rady i komisji w powiecie jasielskim. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Jasielskiego rozpatrzona została petycja redaktora naczelnego czasopisma i portalu internetowego ,,Załęża w gminie Osiek Jasielski".


 

 

Złożone, 21 grudnia 2015 do Rady Powiatu Jasielskiego pismo dotyczy wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu Jasielskiego oraz udostępnianie ich zapisu na stronie BIP lub na stronie internetowej powiatu jasielskiego.
Zbyt drogo
Zarząd powiatu Jasielskiego uznał, że obecnie stosowane sposoby udostępniania materiałów z posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle oraz posiedzeń komisji wyczerpują wymogi określone w ustawie.
- Zakup sprzętu do audowizualnej rejestracji nie został uwzględniony w budżecie powiatu ze względu na ograniczenia finansowe. W chwili obecnej powiat nie widzi możliwości wydatkowana środków na ten cel - mówi starosta jasielski.

MG 4762

 

Głosowanie za i przeciw
Sprawa petycji została przedstawiona na posiedzeniu Rady, bo jak twierdzi Przewodniczący Rady Tadeusz Gorgosz ,,chcieliśmy podejść do tematu profesjonalnie i zależało nam na tym, by wszyscy radni się wypowiedzieli w tej kwestii". - Nad tą petycją będziemy głosować czy odrzucamy, czy nie odrzucamy. U nas na komisje można sobie przyjść i jest dostęp do wszystkiego. Zarząd doszedł do takiego zdania, by na sesji zagłosować w tej sprawie - podkreśla Tadeusz Gorgosz.

Jawność to podstawa
W sprawie petycji wypowiedział się rady Urban podkreślając kilkakrotnie, jak ważną sprawą jest jawność.
- Myślę, ze żaden radny nie ma nic przeciwko jawności, bo uważam że nie ma nic lepszego niż jawność organów samorządowych. Ja jestem zwolennikiem jak największej jawności - mówi Urban.

Z kolei radny Janusz Przetacznik zwrócił uwagę na ważną kwestię, która dotyczy kiepskiego, a właściwie żadnego nagłośnienia podczas obrad komisji, czy też na sesjach. Do tej pory, podczas sesji, radni debatując nad problemami naszego powiatu nie mają w ogóle zapewnionego nagłośnienia. Wypowiedzi ich są często nie zrozumiałe, co może w konsekwencji prowadzić do przekłamań i nieporozumień.

- Radnym należy zapewnić przede wszystkim kwestie związane z obsługą posiedzeń tj. nagłośnienie naszych wypowiedzi, byśmy mogli się słyszeć, by nie było przekłamań - mówi Przetacznik. Generalnie jeśli chcemy zmienić sposób udostępniania naszych informacji i prac - musimy zmienić statut. Kwestie dotyczące jawności wypełniamy bez zastrzeżeń i w zgodzie z obowiązującym statutem. W swojej dotychczasowej kadencji nie spotkałem się ze skargami by jakiekolwiek stanowiska, dokumenty nie zostały udostępnione i ,,schowane" przed opinią publiczną. Uważam, że na tym etapie nasz statut i nasze działania są prawidłowe - dodaje.

W sprawie złożone petycji Rada Powiatu Jasielskiego wydała oświadczenie. Głosów za było 11, przeciw 0, wstrzymało sie 8 radnych. W przedstawionym oświadczeniu Rada stwierdza, że obecne uregulowania zawarte w Statucie Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji, w pełni wyczerpują wymogi ustawowe.

red. 

Treść złożonej petycji

pet1


pet2


pet3


pet4


pet5

 

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas