REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 10 lipiec 2015 21:48

Pełne poparcie Rady Powiatu dla rozbudowy jasielskiego szpitala

Pełne poparcie Rady Powiatu dla rozbudowy jasielskiego szpitalaRadni obecni na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu jednogłośnie poparli przystąpienie do realizacji projektu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle a także wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na ten cel w latach 2016-2017.


Głównym punktem X Sesji Rady Powiatu w Jaśle były decyzje dotyczące przystąpienia Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” oraz zaciągnięcia zobowiązań na realizację tego projektu do wysokości 18,5 mln zł. Głosowanie zostało poprzedzone dyskusją, którą zdominował temat przygotowania i finansowania projektu rozbudowy jasielskiego szpitala. Na liczne pytania radnych dotyczące inwestycji, będącej jednym z priorytetów obecnego Zarządu Powiatu, odpowiadali m.in. Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz, Wicestarosta Adam Kmiecik oraz Skarbnik Powiatu – Pani Teresa Połeć. O zabranie głosu został poproszony również dyrektor jasielskiego szpitala Michał Burbelka, który podkreślił kluczowe znaczenie planowanej inwestycji dla dalszego funkcjonowania placówki. Zwieńczeniem dyskusji było głosowanie, w którym wszyscy spośród obecnych dwudziestu dwóch radnych poparli rozbudowę szpitala i zgodzili się na zaciągnięcie zobowiązań na realizację tego projektu.

c


a


 

Rozbudowa jasielskiego szpitala podyktowana jest przede wszystkim koniecznością spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z tym rozporządzeniem placówki lecznicze powinny zostać dostosowane do nowych przepisów do końca 2016 roku. W przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dostosowanie do niezbędnego minimum obejmie przede wszystkim budowę bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią oraz niezbędne w tym celu przygotowanie terenu pod inwestycję (przyłącza, przełożenie sieci, przebudowę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych).

Cały projekt rozbudowy szpitala obejmuje:
1) Etap I - a) budowa bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami min. 25-łóżkowymi – powierzchnia użytkowa ok. 4751,95 m2;
b) budowa budynku na potrzeby poradni (znajdujących się obecnie przy ul. Szopena) wraz z pomieszczeniami dla dyrekcji i administracji szpitala – pow. użytkowa budynku ok. 2450,5 m2;
c) zagospodarowanie terenu (w tym drogi, place, parkingi, przyłącza, położenie sieci, wyburzenia itp.);
d) budowa dwukondygnacyjnego parkingu oraz dwukondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej ok. 908,3 m2 przeznaczonego m.in. na garaże dla karetek, warsztaty oraz pomieszczenia dla ratowników medycznych i obsługi technicznej szpitala.
2) Etap II - budowa budynku na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego (znajdującego się obecnie przy ul. Za Bursą) o pow. użytkowej ok. 3784,88 m2. W nowopowstałym budynku zlokalizowane zostaną: Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Psychiatryczny.
3) Etap III - adaptacja pomieszczeń zwolnionych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego, oddziałów i poradni:
a) Przebudowa pomieszczeń na II i III piętrze w budynku D na potrzeby Oddziału Geriatrii (II p.), Pracowni Endoskopii (III p.) oraz Oddziału Rehabilitacji (III p.),
b) Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku C na potrzeby Izby Przyjęć,
c) Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu i III piętrze w budynku A na potrzeby Prosektorium (Przyziemie) oraz Oddziału Septycznego (III p.).

b


e


Obecnie dobiegają końca prace mające na celu opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala, których zakończenie - zgodnie z umową z projektantem - zaplanowane jest na 31 lipca 2015 roku.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin