Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 10:40

85-procent kosztów przebudowy pokryje UE. Jasielski Dom Kultury jak nowy

Jasielski Dom Kultury jak nowyGruntowna przebudowa Jasielskiego Domu Kultury, modernizacja domu kultury w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) i organizacja kilku imprez kulturalnych w obu miastach, składają się na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, którego realizacja rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą ponad 3,33 mln euro i w 85 proc. (czyli ponad 2,83 mln euro) zostaną pokryte przez Unię Europejską.


 

Przedstawieniu projektu poświęcona była konferencja prasowa, zorganizowana 9 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Jasła, z udziałem: burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, jego zastępcy Antoniego Pikula, Stanisława Materniaka - prezesa Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, firmy, która wygrała przetarg na wykonanie przebudowy JDK, inspektora nadzoru Stanisława Musiałka i dyrektorów obu modernizowanych placówek: Janusza Szewczyka (JDK) i René Devečki (DK w Liptowskim Mikulaszu).

{youtube}5cWT-kb2D9M{/youtube}

Cel i założenia projektu przedstawione zostały w prezentacji multimedialnej. Projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4 mln 290 tys. 981 euro, a wartość dofinansowania z EFRR – 2 mln 831 tys. 690 euro, co stanowi 85 procent całkowitych kosztów kwalifikowanych. Partnerem wiodącym jest Miasto Jasło, pierwszym partnerem projektu – Miasto Liptowski Mikulasz, drugim partnerem projektu – Jasielski Dom Kultury. Realizacja projektu ma być zakończona do 30 września br.

1


2


4

To termin wyśrubowany, ale realny, jak podkreślali na konferencji burmistrz, jego zastępca i prezes firmy prowadzącej przebudowę JDK. Na to, że jest tak krótki złożyło się kilka czynników. – Pomysł modernizacji JDK pojawił się na przełomie 2008 i 2009 roku. Wtedy zaczęliśmy przygotowywać ten projekt, natomiast wniosek złożyliśmy w 2010 roku, w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja. Wtedy, mimo pozytywnej oceny naszego projektu, brakło środków na jego realizację – mówi burmistrz Ryszard Pabian. - W roku 2014 pojawiła się możliwość dofinansowania. Początkowo zaproponowano nam dofinansowanie na zbyt niskim poziomie, ale pod koniec listopada okazało się, że możliwe jest dofinansowanie w wysokości 85 procent, czyli maksymalne.

5


6

Nie można było jednak wziąć projektu i od razu przystąpić do jego realizacji. W związku z tym, że od chwili złożenia projektu upłynęło kilka lat, konieczna była weryfikacja w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uwzględnienie zmian technologii i dostępności materiałów, jakie w tym czasie nastąpiły. - Żeby obiekt mógł spełniać ponownie wszystkie normy i obowiązujące przepisy, musieliśmy dokonać poważnych zmian w dokumentacji. (...) Największe zmiany, to opracowanie nowej instalacji, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Oprócz tego sala widowiskowa musi spełniać nowe wymogi jeśli chodzi o ewakuację. Dlatego musiała ulec zmianie cała część dotycząca dróg ewakuacyjnych. Trzeba było zaprojektować większe drzwi, a w sali widowiskowej uwzględnić zmianę liczby i układu foteli, aby wszelkie wymagania odnośnie ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego zostały spełnione. Było to bardzo trudne ze względu na ekstremalnie krótki czas. Mamy też bardzo krótki czas realizacji, bo roboty o wartości kilkunastu milionów złotych trzeba wykonać do końca września br. (...) Jest to dla nas wszystkich wyzwaniem – tłumaczy zastępca burmistrza Antoni Pikul, dodając, że dobrze, iż pieniądze na realizację tego projektu się znalazły, szkoda, że nie w takim terminie, żeby można było spokojnie pracować. - Stanęliśmy przed decyzją bardzo trudną, czy wykorzystać te pieniądze, mimo, że istnieje ryzyko, czy zdołamy dotrzymać terminu. Zdecydowaliśmy się na realizację i w tym momencie nie mamy wyjścia, tylko musimy tych terminów dotrzymać.

IMG 0019


IMG 0012

Burmistrz R. Pabian poinformował, że decyzja o realizacji projektu została podjęta 15 grudnia ub.r., a umowa podpisana 16 lutego br., po zaktualizowaniu projektu. Jego wykonawcę wyłoniono w postępowaniu przetargowym spośród 6 firm, które się zgłosiły. Wybrane zostało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, firma z 43-letnim stażem, która – jak podkreślił jej prezes Stanisław Materniak – nigdy nie odstąpiła od prac, których się podjęła. - Mam taką refleksję. Decyzję podejmuje się przez lata. Inwestor dostaje czas na realizację liczony w tygodniach – stwierdził S. Materniak na konferencji prasowej. Dodał, że to kolejne dla jego firmy wyzwanie tego typu, czyli do realizacji w zawrotnym tempie. Równie karkołomne terminy obowiązywały KPB przy budowie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i przy rewitalizacji wzgórza zamkowego z dobudową skrzydła zamku w Sanoku. Obie inwestycje ukończono w terminie. Jak stwierdził S. Materniak, przy pracy w takich warunkach nie ma szans na prowadzenie budowy w sposób konwencjonalny. Wszyscy: wykonawcy, inwestor, inspektorzy muszą wykazać maksimum dobrej woli i wszelkie wynikające w trakcie pracy problemy rozwiązywać „od ręki”, nie bacząc na to, że zgodnie z przepisami mają dużo czasu na podjęcie decyzji. - Jeżeli nie będzie współpracy pomiędzy tymi trzema instytucjami i projektantem, to będzie bardzo trudno zrealizować ten projekt. (...) Zakres prac jest olbrzymi, czasu mało, w związku z tym musi być absolutnie doskonała współpraca – przekonywał prezes KBP, dodając, że uzyskał zapewnienia od wszystkich zainteresowanych, że ewentualne decyzje będą podejmowane w możliwie najkrótszym czasie. Jego słowa potwierdził burmistrz Pabian.

111

Dopytywany o podwykonawców S. Materniak odpowiedział, że specjalistyczne prace takie jak np. wyposażenie sceny, elementy związane z akustyką, instalacje wentylacyjne itp. wykonają specjalistyczne firmy, gwarantujące najwyższą jakość. Zapewnił też, że jeżeli zajdzie taka potrzeba prace wykończeniowe będą prowadzone przez całą dobę. KPB jest na to przygotowane.

Dyrektor JDK Janusz Szewczyk oraz dyr. DK w Liptowskim Mikulaszu René Devečki przedstawili propozycje imprez kulturalnych, które odbędą się w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas