Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

niedziela, 08 marzec 2015 18:54

Będą doradzać. Rada Seniorów Miasta Jasła wybrana

Będą doradzać. Rada Seniorów Miasta Jasła wybranaAdam Owiński został przewodniczącym Rady Seniorów Miasta Jasła. W prezydium rady znalazły się również Waleria Ćwik i Felicja Jałosińska (wiceprzewodniczące) oraz Maria Gubała (sekretarz).


Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Miasto ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Członkowie rady będą mogli także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jasła: Elżbieta Bernal - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jaślanie", Waleria Ćwik - Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zdzisław Dziedzic - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jaślanie", Maria Gubała - Klub Niezapominajki przy Zarządzie Osiedla Jasło – Mickiewicza, Felicja Jałosińska - Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Zofia Kawa - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Teresa Krajewska - Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Józef Liniewski - Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jan Paweł Łucki - Rodzinny Ogródek Działkowy "Nasz Ogródek" w Jaśle, Maria Mazan - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Oddział Jasło, Adam Owiński - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jaślanie", Marian Sobel - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zdzisław Świstak - Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Stanisława Turek - Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wilhelmina Wąsik - Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Henryk Zych - Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

UMJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas