Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 30 styczeń 2015 09:31

Anna Bialik i Marek Biernacki przedstawicielami Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Anna Bialik i Marek Biernacki przedstawicielami Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku PublicznegoAnna Bialik i Marek Biernacki zostali wybrani przedstawicielami Rady Powiatu do Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym utworzonym przez Zarząd Powiatu w Jaśle na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie. 

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym programów współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

zmniejszone Bialik

Rada składa się z ośmiu członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle, wskazanych przez Radę Powiatu - Anna Bialik, Marek Biernacki;
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Jaśle, wskazanych przez Zarząd Powiatu – Jan Urban, Tadeusz Górczyk;
3) czterech wybranych przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na  terenie powiatu jasielskiego – Łukasz Zięba, Bogusława Wójcik, Lech Polak, Celina Nocula.

Zmniejszone biernacki

W poprzedniej kadencji przedstawicielami rady do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego byli Jolanta Brągiel i Zbigniew Dranka.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas