niedziela, 24 marzec 2013 17:13

Nowe komendy i komisariaty policji Wyróżniony

Nowe komendy i komisariaty policjiMinisterstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkursy na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną.


Ogłoszone konkursy realizowane są w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Według zwycięskich projektów będą przeprowadzane, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno – remontowe. Konkursy realizowane są przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.
Oba konkursy poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Wnioski i rekomendacje płynące z badania posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend policji czy ich otoczenia.
Projekty przesyłane w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji powinny uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji, usuwanie i niedopuszczanie do powstawania barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów, ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami policji. Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, a w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy i pracowników policji.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 25 marca br. Do 3 kwietnia br. uczestnicy otrzymają informacje, że zostali dopuszczeni do udziału w konkursie i otrzymają zaproszenie do złożenia prac konkursowych. Na 11 czerwca br. został określony termin złożenia prac konkursowy, a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.
Do konkursu mogą przystąpić m.in. osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje konkurs modelu komendy i komisariatu policji przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych ogłosiło konkurs na znak graficzny oraz identyfikację wizualną komend i komisariatów policji. Zwycięski projekt będzie wzorcem, według którego będą oznaczane wszystkie nowo budowane i remontowane jednostki policji na terenie całego kraju. Konkurs jest również jednym z etapów realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji.
Konkurs zakłada opracowanie znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej komend policji. Według założeń konkursu logotyp ma składać się z napisu „policja” i ewentualnie towarzyszącego mu znaku graficznego. Natomiast w skład identyfikacji graficznej będzie wchodziło m.in. oznakowanie, na terenie komendy bądź komisariatu, strefy otwartej, dostępnej dla obywateli; oznakowanie zewnętrzne budynku wraz z informacją o odległości, w jakiej znajduje się jednostka.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia br., a zwycięzca będzie miał czas do 17 czerwca br. na złożenie dokumentacji końcowego opracowania.

KWP

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin