czwartek, 27 listopad 2014 00:00

Nowa droga przez tereny przemysłowe Gamratu Wyróżniony

Mapka 125 listopada w siedzibie „Gamrat” S.A. w Jaśle, z inicjatywy Zarządu Spółki, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy nowej drogi przez tereny przemysłowe „Gamrat” S.A. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki, członkowie Zarządu „Gamrat” S.A. Krzysztof Moska i Robert Ruwiński, a także przedstawiciele organizacji związkowych oraz liczna grupa przedsiębiorców i przedstawicieli firm zainteresowanych nową drogą.


Planowana droga ma zapewnić swobodny dostęp do przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność gospodarczą na terenach nabytych lub dzierżawionych od „Gamrat” S.A. Przedstawiciele Miasta Jasła omówili koncepcję budowy drogi, wskazując jej proponowany przebieg, uwzględniający w maksymalnym zakresie potrzeby i interesy przedsiębiorców. Nowa droga powstawać ma etapami, a przebiegać będzie od rejonu tzw. „bramy jasielskiej”, poprzez tereny przemysłowe i docelowo w kierunku miejscowości Opacie, w celu połączenia z drogą powiatową Jasło - Jabłonica.

Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. Krzysztof Moska podtrzymał swoją wcześniejszą deklarację o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Miasta Jasła terenów niezbędnych pod budowę nowej drogi. Przedstawiciele Miasta Jasła natomiast zobowiązali do niezwłocznej realizacji kolejnych działań koncepcyjnych i projektowych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

12

Powyższe propozycje zostały bardzo pozytywnie odebrane przez przedsiębiorców i przedstawicieli firm, którzy podkreślali, iż nowa droga rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych, logistycznych i organizacyjnych dla wszystkich zainteresowanych firm. W zgodnej opinii uznano również, że nowa droga zachęci także kolejnych inwestorów i umożliwi dalszą aktywizację gospodarczą terenów przemysłowych w obrębie „Gamrat” S.A. sprzyjając powstawaniu nowych miejsc pracy.

Zarząd „Gamrat” S.A. bardzo dziękuje Panu Burmistrzowi za zaangażowanie w tak ważne przedsięwzięcie jakim jest budowa drogi na terenie „Gamrat” S.A.

Gamrat S.A./UMJ

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin