piątek, 26 wrzesień 2014 00:00

Szansa na wsparcie dla młodych przedsiębiorców Wyróżniony

kamysz-1Utworzenie Jasielskiego Centrum Coworkingowego o zasięgu subregionalnym było głównym tematem spotkania Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej.


Jasielskie Centrum Coworkingowe, którego głównym celem będzie zwiększenie innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza wśród osób młodych zamieszkujących Jasło i subregion jasielski, ma służyć także poprawie dynamiki zakładania nowych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie w zakresie technologii informatycznych, usług internetowych, działalności projektowej oraz innych usług doradczych i specjalistycznych świadczonych na dystans, ma być także wsparciem do budowy powiązań kooperacyjnych pomiędzy lokalnymi mikroprzedsiębiorstwami.

- W Jaśle oraz na obszarze subregionu jasielskiego nie powstał jak dotąd ośrodek przeznaczony do wspierania kreatywności i przedsiębiorczości młodych ludzi. W kilku miastach w Polsce w ostatnich latach powstały przeznaczone do tego celu tzw. centra coworkingowe, czyli miejsca, gdzie początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z miejsca, sprzętu biurowego oraz wsparcia u progu swej aktywności gospodarczej. Utworzenie projektowanego centrum wypełni istniejącą w powiecie jasielskim lukę, jaką jest brak ośrodka wspomagającego rozwój pracy wspólnej i pracy twórczej oraz stymulujący do zakładania nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach wolnych zawodów i działalności kreatywnej – podkreśla burmistrz Czernecki.

centrum

Według ministra Kosiniaka-Kamysza zainicjowanie działalności centrum byłoby z pewnością dobrym i interesującym rozwiązaniem. Podobne centra sprawdzają się w kilku innych miastach, dlatego też projekt jasielski zostanie uważnie przeanalizowany i ma szansę w stosunkowo niedługim czasie uzyskać istotne wsparcie.

Projektowane Jasielskie Centrum Coworkingowe jest przedsięwzięciem inicjowanym przez Miasto Jasło. Idea centrum jest zgodna z polityką rozwoju w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, nakreślonej w Strategii Rozwoju Miasta Jasła, programami wynikającymi z tej strategii oraz wdrażaną na obszarze powiatu jasielskiego Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych dla Jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Na potrzeby Centrum zostanie przeznaczona część budynku usytuowanego w centrum Jasła przy ulicy Wincentego Pola (dawne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych).

UMJ

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin