REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 26 wrzesień 2014 00:00

Szansa na wsparcie dla młodych przedsiębiorców

kamysz-1Utworzenie Jasielskiego Centrum Coworkingowego o zasięgu subregionalnym było głównym tematem spotkania Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej.


Jasielskie Centrum Coworkingowe, którego głównym celem będzie zwiększenie innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza wśród osób młodych zamieszkujących Jasło i subregion jasielski, ma służyć także poprawie dynamiki zakładania nowych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie w zakresie technologii informatycznych, usług internetowych, działalności projektowej oraz innych usług doradczych i specjalistycznych świadczonych na dystans, ma być także wsparciem do budowy powiązań kooperacyjnych pomiędzy lokalnymi mikroprzedsiębiorstwami.

- W Jaśle oraz na obszarze subregionu jasielskiego nie powstał jak dotąd ośrodek przeznaczony do wspierania kreatywności i przedsiębiorczości młodych ludzi. W kilku miastach w Polsce w ostatnich latach powstały przeznaczone do tego celu tzw. centra coworkingowe, czyli miejsca, gdzie początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z miejsca, sprzętu biurowego oraz wsparcia u progu swej aktywności gospodarczej. Utworzenie projektowanego centrum wypełni istniejącą w powiecie jasielskim lukę, jaką jest brak ośrodka wspomagającego rozwój pracy wspólnej i pracy twórczej oraz stymulujący do zakładania nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach wolnych zawodów i działalności kreatywnej – podkreśla burmistrz Czernecki.

centrum

Według ministra Kosiniaka-Kamysza zainicjowanie działalności centrum byłoby z pewnością dobrym i interesującym rozwiązaniem. Podobne centra sprawdzają się w kilku innych miastach, dlatego też projekt jasielski zostanie uważnie przeanalizowany i ma szansę w stosunkowo niedługim czasie uzyskać istotne wsparcie.

Projektowane Jasielskie Centrum Coworkingowe jest przedsięwzięciem inicjowanym przez Miasto Jasło. Idea centrum jest zgodna z polityką rozwoju w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, nakreślonej w Strategii Rozwoju Miasta Jasła, programami wynikającymi z tej strategii oraz wdrażaną na obszarze powiatu jasielskiego Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych dla Jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Na potrzeby Centrum zostanie przeznaczona część budynku usytuowanego w centrum Jasła przy ulicy Wincentego Pola (dawne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych).

UMJ

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin