Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 29 lipiec 2014 00:00

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej

rotator-rodzinaMinister pracy i polityki społecznej ogłosił „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Powiaty z województwa podkarpackiego mogą ubiegać się o dofinansowanie działań. Termin składania ofert mija 16 sierpnia.


Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (zadania 1, 2, 3), a także wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zadanie 4). Na program przeznaczono w skali kraju kwotę 7 799 000 zł.

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty. Ofertę należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” . Termin nadsyłania ofert mija 16 sierpnia 2014 r.
Małgorzata Oczoś-Błądzińska

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas