wtorek, 03 czerwiec 2014 02:00

Przebudowa drogi powiatowej Harklowa - Osobnica Wyróżniony

4-(2)Jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej Harklowa - Osobnica.


Podpisano już umowę z wykonawcą. Środki na tę inwestycję, tj. blisko 500 tysięcy złotych, Powiat otrzyma w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

28 maja br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica w km 0+660-0+770, 0+880-0+910, 0+960-1+610” zostaną przebudowane trzy odcinki tej drogi, będące w najgorszym stanie technicznym.

2-(2)


4-(1)

Ta inwestycja to też po części kontynuacja i dokończenie wcześniejszych modernizacji tej trasy. Przebudowanie trzech brakujących odcinków spowoduje, że droga Harklowa – Osobnica będzie zmodernizowana w całości.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej nawierzchni i odmulenie rowów.

Wartość robót według umowy to 430 tys. zł. Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zakończenie prac na drodze przewidziane jest na koniec sierpnia 2014 r.
Starostwo Powiatowe w Jaśle

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin