Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

sobota, 25 styczeń 2014 23:23

Jasło i Vranow partnerami

IS DPP 1050024 stycznia br. Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła oraz Jan Ragan, burmistrz Vranowa podpisali umowę partnerską.


Umowa dotyczy współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej pomiędzy miastami Jasło i Vranow nad Topľou, w celu pogłębienia kontaktów mieszkańców obu miast. Jest ona potwierdzeniem woli kontynuowania i poszerzania nowe dziedziny istniejących już przyjacielskich więzów łączących oba miasta. W ramach partnerstwa Jasło i Vranow chcą nawiązać stałe kontakty i współpracę pomiędzy przedstawicielami miast oraz organizacji miejskich. Partnerzy zobowiązali się do stwarzania optymalnych warunków dla rozwoju różnych dziedzin trans granicznej współpracy (gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej itd.). Miasto Jasło i Vranow maja pomagać w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy funkcjonującymi w tych miastach podmiotami gospodarczymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami i organizacjami szkolnymi, a tym samym pomiędzy mieszkańcami.

IS DPP 10504


IS DPP 10507


Jasło i Vranow nad Topľou (Słowacja) nawiązały współpracę w roku 2012, co zaowocowało realizacją – w ciągu minionych dwóch lat – kilku interesujących przedsięwzięć kulturalnych z udziałem obu miast. W 2012 roku Vranow nad Topľou był partnerem projektu Dni Kultury Wyszehradzkiej, w ramach którego zespół folklorystyczny z Vranowa występował na jasielskiej scenie, a artyści malarze z Vranowa wzięli udział w warsztatach malarskich ,,Jasło Malowane – 2012”. 

IS DPP 10517


IS DPP 10522

W roku 2013 Miasta Jasło, Vranow i Humenne wspólnie zorganizowały ,,Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerami projektu byli: Miejski Dom Kultury Vranow nad Topľou i Miejski Ośrodek Kultury Humenne. Projekt obejmował organizację pięciodniowego jarmarku produktów regionalnych z Polski i Słowacji, przygotowanie i degustację potraw regionalnych z Polski i Słowacji, przeprowadzenie dwudniowych warsztatów plastycznych dla dzieci niepełnosprawnych Polski i Słowacji oraz prezentację polskiej i słowackiej legendy, a także występ teatru ulicznego. Kolejnym projektem, w którym brały udział obydwa miasta był projekt ,,Kultura bez granic Rzeszów - Jasło – Vranow nad Topľou realizowany w Vranowie. Partnerem projektu, ze strony Jaśła był Jasielski Dom Kultury. Również w ubiegłym roku, w ramach prezentacji miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, na VIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle wystąpił zespół folklorystyczny z Vranowa.

Vranow nad Topľou jest kolejnym z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, z którymi Jasło współpracuje.

IS DPP 10528

Bezpośrednio po podpisaniu porozumienia w Sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbył się koncert zespołu „Beatles Acoustic” z Vranova - relacja

 

 

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas